απόγευμα(apógevma)

/ah-POH-yehv-mah / ah-poh-YEV-mah-tah/
[Greek] plural απογεύματα (apogévmata)

Afternoon

Countries