απόδειξη(apódixi)

/ah-POH-dee-ksee/
[Greek] plural αποδείξεις (apodfíxis)

Receipt

Countries