åpner

/AWP-nehr/
[Norwegian] plural åpneren

Opener

Countries