αναψυκτικό(anapsιktikó)

/ah-nap-seek-tee-KOH/
[Greek] plural αναψυκτικά (anapsiktiká)

Refreshments

Countries