αμμουδιά(ammoudiá)

/ahm-moo-dee-AH/
[Greek]

Beach. Seafront.

Countries