αλλεργικός(allergikós/allergikí)

/ahl-lehr-yee-KOSS/ahl-lehr-yee-KEE/
[Greek]

Allergic

Countries