αλλεργία(allergía)

/ahl-lehr-GHEE-ah/
[Greek]

Allergy

Countries