Alkoholfrei(es)

[German] plural Alkoholfrei(es)

Alcohol free. Non-alcoholic.

Countries