αλιγάτορας(aligátoras)

/ah-le-GHAH-toh-rass/
[Greek] plural αλιγάτορες (aligátores)

Alligator.

Synonyms in other languages

Latin names

Countries