ακόκαλος(akókalos)

/ah-KOH-kah-loss/
[Greek]

Boneless

Countries