αγαρικό το δασόβιο(agarikó to dasóvio)

/ah-gah-ree-KOH toh dhah-SOH-vyoh/
[Greek]

Wood mushroom. A good edible mushroom.

Synonyms in other languages

Latin names

Countries