αφροδισιακá(afrodisiakós)

/ah-froh-dhee-syah-KOSS/
[Greek] plural αφροδισιακά (afrodisiakós)

Aphrodisiac

Countries